Open Avonden

Wil jij mensen ontmoeten die jouw situatie (her)kennen?

De regionale werkgroepen organiseren de Open Avonden. Dit zijn gespreksavonden en die kan je vrij bezoeken.

Op de Open Avonden vind je een luisterend oor, begrip en kan je ervaringen delen.
Wij brengen mensen die in een vergelijkbare situatie zitten met elkaar in gesprek.
Zij begrijpen elkaar vaak sneller en beter en kunnen elkaar, onder begeleiding van ervaringsdeskundigen, tot steun zijn.
Sommige mensen worstelen al jaren met homo-, lesbische of biseksuele gevoelens in hun heterorelatie, anderen nog maar kort.
Iedereen probeert op zijn eigen manier antwoorden te vinden en te werken aan een toekomst.
Veiligheid en geborgenheid staan voorop.

De Open Avonden zijn voor alle partners van onze doelgroepen toegankelijk.
Het is helemaal aan jou of aan jullie of je alleen of samen naar de Open Avond wilt komen.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd om de kosten te dekken.

Kenmerkend voor deze ontmoetingen is het samen vrijuit kunnen praten over vragen als:
- Wat betekent dit voor onze relatie of voor ons gezin?
- Hoe vertel ik het aan mijn partner en/of kinderen?
- Hoe zal mijn partner, onze kinderen, onze familie, de omgeving reageren als ik het vertel?
- Hoe en met wie praat ik er over?
- Hoe gaan anderen, in een vergelijkbare situatie, hiermee om?
- Zijn er andere vormen in onze relatie mogelijk?

Een eerste bezoek aan een Open Avond kan best spannend zijn en moed vergen.
Wij weten dit uit ervaring. Het is aan jou wat je wilt delen, alleen luisteren mag ook.

Spreekt dit je aan? Zou je eens een Open Avond willen bijwonen? Je bent van harte welkom!
We organiseren Open Avonden in Amersfoort, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Haarlem.
In Noord-Nederland organiseren we huiskameravonden.

Schuiven naar boven