Privacy

Orpheus Nederland gaat zorgvuldig om met je gegevens en wij vinden het belangrijk dat je weet wat er mee gebeurt, hoe ze worden bewaard en wat verder nog jouw rechten en plichten zijn.

Welke gegevens bewaren wij?

Wat wij bewaren is afhankelijk of je bezoeker bent of welke rol je bekleed als vrijwilliger bij Orpheus Nederland.
We bewaren gegevens van bestuursleden, van vrijwilligers, van donateurs en van geïnteresseerden (abonnees van onze nieuwsbrieven).

Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die onder elke nieuwsbrief staat.

Wat doen wij met deze gegevens?

Gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens worden in elektronische bestanden opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.
Gegevens voor gebruik op de website worden bewaard op servers van onze provider en vallen onder de Europese wetgeving.

Gegevens worden gebruikt voor een correcte communicatie, zoals onder andere voor de interne nieuwsbrief, uitnodigingen voor vergaderingen en aankondigingen.
Voorts dienen de gegevens voor andere, uit de normale administratie van een stichting voortvloeiende taken.

Foto’s en audio-opnames

In het belang van ieders privacy is het niet toegestaan om tijdens activiteiten video- of geluidsopnames te maken of ongevraagd foto’s te maken.
Enkel en alleen indien de deelnemers er expliciet toestemming voor geven mag hierop een uitzondering gemaakt worden.
Orpheus Nederland zal nooit foto’s of video’s van deelnemers of vrijwilligers ongevraagd publiceren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als vrijwilliger indien ik die rol niet meer heb?

Bij beëindiging van jouw inzet als vrijwilliger worden alleen de naam en de periode dat men verbonden was aan de organisatie gearchiveerd.

Mijn gegevens zijn niet meer correct. Hoe laat ik dat aanpassen of verwijderen?

Als jouw persoonsgegevens niet meer correct zijn en je wilt een wijziging/verbetering/aanvulling laten doorvoeren of je wilt de gegevens laten verwijderen, dan kan je dat doorgeven aan bestuur@orpheushulpverlening.nl.

Klachten

Als je klachten hebt over ons privacybeleid of handelingen die daaruit voortvloeien, kun je een mail sturen naar bestuur@orpheushulpverlening.nl.

Op grond van de AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de manier van verwerking van persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schuiven naar boven