Vertrouwenspersoon

Orpheus Nederland hecht sterk aan veiligheid en geborgenheid.

Het kan onverhoopt gebeuren dat iemand, bezoeker of vrijwilliger, geconfronteerd wordt met ongewenste gedragingen of uitlatingen van andere bezoekers of vrijwilligers.
In dat geval adviseren we dit zeker te bespreken met de vrijwilliger van Orpheus.

Maar als dat niet gaat?
Indien je dit niet wilt of onprettig vindt, dan kan je contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, geeft advies en denkt mee over een oplossing.
Indien van toepassing biedt de vertrouwenspersoon ook ondersteuning bij het indienen van een klacht.
Ook kan de vertrouwenspersoon de betrokkene verwijzen naar verdere hulp.

Onze vertrouwenspersoon is Antoon.
Hij is telefonisch bereikbaar: 06 21 70 58 94

Schuiven naar boven