Orpheus en Eurydice

De naam "Orpheus" verwijst naar het verhaal van Orpheus en Eurydice, een van de bekendste mythische liefdesgeschiedenissen uit de wereldliteratuur.

Orpheus, dichter uit de Griekse Mythologie, wist met zijn gezang en lierspel mens en dier te bekoren. Terugkerend van de tocht der Argonouten trouwde hij met Eurydice. Zij stierf door een slangenbeet en kwam hierdoor in de onderwereld.

Orpheus trachtte de heerseres van het dodenrijk te bewegen Eurydice aan hem terug te geven. Uiteindelijk mocht hij haar uit het dodenrijk meenemen, als hij beloofde niet naar haar om te zien voor hij op aarde terug was. Maar Orpheus hield zich niet aan deze voorwaarde en Eurydice verdween weer in het dodenrijk. Diep bedroefd had Orpheus geen aandacht meer voor andere vrouwen. Gezegd wordt dat hij alleen nog oog had voor jongens en mannen.

Schuiven naar boven